Menu

Ziekenkas De Verenigde Verkopers van De Nieuwe Gazet (Antwerpen)

Ziekenkas De Verenigde Verkopers van De Nieuwe Gazet (Antwerpen)

Titel(s) Ziekenkas De Verenigde Verkopers van De Nieuwe Gazet (Antwerpen)
Beschrijving Vlag (h: 1605 mm, b: 1785 mm)

"De driekleurvaan doelt op de vaderlandslievende houding en de gehechtheid aan de Belgische nationale instellingen. De vrouwenfiguur, in haar lichtpurperen gewaad, symboliseert de gazet: eenerzijds houdt zij de fakkel van vrijheid en volksverlichting omhoog, terwijl zij de andere hand beschermend over een herstellende zieke uitstrekt. Op een lichtblauwen fond prijkt in donkerblauwe letters de titel van het blad: die kleuren wijzen op de liberale strekking. Een gouden zonne zendt haar gouden stralen opwaarts, als zooveel vereende krachten van het vrijzinnige leger om zijn idealen te verspreiden over het land en te doen zegepralen. De veilranken, die de beelden omsluieren, drukken de rotsvaste trouw uit van het blad aan de grondbeginselen der liberale partij, zooals zij voor de verkoopers beduiden, dat zij trouwrol [!] zich gehecht hebben aan zijn dienst. Een strik met de oranje-blanje-blauwe kleuren, de geuzenkleuren, versieren de piek en herinneren ons aan den strijd voor de gewetensvrijheid."
(uit Willem Schepmans, Geschiedenis onzer Maatschappijen, Antwerpen, Burton, 1925, p. 508)
Datering 1920-1923
Collectie Vlag
Auteur(s) Paul Bury
Plaats Antwerpen
Nummer VLAG021
Behoort tot Archief Ziekenkas De Verenigde Verkopers van De Nieuwe Gazet (Antwerpen), [c.1920-1923], 0 m / beelddocument(en) (archief nr. 491)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/1205640