Menu

Archief Charles Liedts

Archief Charles Liedts


Archief Charles Liedts (archief nr. 49)
Periode1823-1877
Omvang en medium0,37 m
ArchiefvormerCharles Liedts (Oudenaarde, 1.12.1802 - Brussel, 21.3.1878)
Lees meer
Bereik en inhoudHet archief bevat stukken uit de periode van zijn promotie tot doctor in de Rechten in 1823 tot zijn ontslag als gouverneur van de Generale Maatschappij in 1877. Het behelst met andere woorden zijn volledige publieke carrière. Er zijn nogal wat akten van benoemingen, die een goed overzicht geven van de juridische en politieke loopbaan van Liedts. Daarnaast geven de talrijke diploma’s en getuigschriften een indicatie van Liedts’ status. Sommige daarvan zijn afgewerkt met zegels of een sierkaft en vormen belangwekkend iconografisch materiaal.
Ook al zijn er dus voornamelijk documenten met een rechtsgeldende en/of bewijsvoerende waarde bewaard, toch omvat het archief ook meer informele stukken. Zo biedt sommige correspondentie tussen Liedts en kopstukken uit de toenmalige Belgische politiek inzicht in onder andere de teloorgang van het unionisme en de manier waarop Leopold I zich moeide met de uitvoerende macht.
ToegangenInventaris beschikbaar (archief vrij raadpleegbaar)
OrdeningDe archivalia van Charles Liedts waren bij de verwerving door het Liberaal Archief al ondergebracht in dossiers. Ze hebben telkens een titel meegekregen die, een enkele uitzondering niet te na gesproken, slaat op een tijdsgebonden evenement (een ministerschap, een benoeming,…). De omslagen werden voor de opmaak van de inventaris chronologisch gerangschikt en gebruikt als basis voor de ordening van het archief. De titels van de mappen werden behouden. Op iets minder dan de helft van de mappen staat in potlood een nummer genoteerd. Het betreft een chronologische nummering van 3 tot 33, en het lijkt er sterk op dat die achteraf is aangebracht door M. Berré. Hij was een achterneef van Liedts die in het interbellum ook al delen van het archief heeft geïnventariseerd.
Voorwaarden voor raadplegingHet archief is vrij raadpleegbaar. Lees onze disclaimer raadpleging van archieven.
Voorwaarden voor reproductieStandaardvoorwaarden, zie het leeszaalreglement.
Taal en schriftFrans / Standaardschrift
Fysieke kenmerken en technische vereistenPapier / Geen
VerwervingGeschonken door Antoinette Helsmoortel-Pecher in 1997.
SelectieGeen selecties uitgevoerd.
BeelddocumentenDiploma (12)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/1251677
  •  Hele toegang