Menu

Archief Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) / Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)

Archiefcategorieën: Thematisch overzicht
Verenigingen, organisaties en bedrijven
Werknemers-, werkgevers-, middenstandsorganisaties en beroepsverenigingen
Vakbonden en werkmanskringen
Archiefcategorieën: Geografisch overzicht (geen personen)
Nationaal / regionaal

Archief Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) / Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB) (archief nr. 50)
Periode1920-2014
Omvang en medium176,25 m / beelddocumenten
ArchiefvormerAlgemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) / Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB) (1920-...)
Lees meer
Bereik en inhoudHet archief bevat o.a. briefwisseling, omzendbrieven, persmededelingen, stukken betreffende congressen, boekhoudkundige stukken, stukken betreffende sociale verkiezingen en documentatiemappen.
De geïnventariseerde reeks briefwisseling (1920-1948) is geklasseerd per jaar en daarbinnen per lokale afdeling/correspondent. Ze bevat vnl. administratieve briefwisseling met de afdelingen (ledenadministratie, uitbetalingen, …).
ToegangenDeelinventaris (1920-1948) beschikbaar (archief raadpleegbaar met voorwaarden/beperkingen)
OrdeningDe originele ordening van de briefwisseling (op jaar, dan op volgnummer) werd behouden.
Voorwaarden voor raadplegingGeïnventariseerd gedeelte: de stukken zijn raadpleegbaar mits ondertekening van een onderzoekscontract. De niet geïnventariseerde stukken zijn niet raadpleegbaar. Lees onze disclaimer raadpleging van archieven.
Voorwaarden voor reproductieStandaardvoorwaarden, zie het leeszaalreglement.
Taal en schriftFrans, Nederlands / Standaardschrift
Fysieke kenmerken en technische vereistenPapier / Geen
VerwervingGeschonken door de ACLVB vanaf 1991.
SelectieGeen selecties uitgevoerd.
BeelddocumentenZicht op een betoging met deelnemers van liberale vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op de tentoonstelling (h: 100 mm, b: 150 mm)
Tekstaffiche (h: 340 mm, b: 440 mm)
Portret (h: 630 mm, b: 500 mm)
Portret (h: 630 mm, b: 490 mm)
Portret (h: 630 mm, b: 490 mm)
Portret (h: 600 mm, b: 500 mm)
Beeldaffiche (h: 300 mm, b: 210 mm)
Tekstaffiche (h: 610 mm, b: 430 mm)
Beeldaffiche (h: 480 mm, b: 320 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeld- en tekstaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 595 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 430 mm)
Beeldaffiche (h: 600 m, b: 420 mm)
Blanco aankondigingsaffiche (h: 620 mm, b: 440 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeld- en tekstaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 430 mm)
Beeld- en tekstaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 595 mm, b: 405 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werklozen (h: 595 mm, b: 420 mm)
Beeld- en tekstaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 595 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 420 mm, b: 600 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche (h: 305 mm, b: 440 mm)
Beeld- en tekstaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 415 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij werkzoekenden (h: 390 mm, b: 275 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van informatiesessies voor oudere werklozen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij uitzendkrachten (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 226 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 440 mm, b: 300 mm)
Tekstaffiche (h: 440 mm, b: 310 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor seniorenvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne tegen racisme (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor seniorvakantie-uitkering (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor seniorenvakantie-uitkering (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 590 mm, b: 420 mm)
Herdenkingsplaket (h: 69 mm, b: 54 mm)
Beeldaffiche met nieuwjaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 320 mm, b: 240 mm)
Zicht op de tentoonstelling (h: 100 mm, b: 150 mm)
Tekstaffiche (h: 340 mm, b: 440 mm)
Vlag (h: 1360 mm, b: 1950 mm)
Beeldaffiche (h: 300 mm, b: 210 mm)
Beeldaffiche (h: 635 mm, b: 445 mm)
Beeldaffiche (h: 620 mm, b: 460 mm)
Beeldaffiche met portretfoto's van de kandidaten (h: 635 mm, b: 450 mm)
Beeldaffiche (h: 630 mm, b: 460 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 430 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een betoging in de textielsector (h: 990 mm, b: 620 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche nav. een liefdadigheidscampagne (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werklozen (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne in de distributiesector (h: 420 mm, b: 295)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jongeren (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Tekstaffiche (h: 440 mm, b: 310 mm)
Tekstaffiche (h: 440 mm, b: 310 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 214 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met informatie over de procedure activering zoekgedrag (h: 425 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken tussen de sociale partners van de bouw (h: 455 mm, b: 305 mm)
Tekstaffiche met informatie over de bijblijfconsulent (h: 305 mm, h: 425 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een betoging (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een betoging (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 590 mm, b: 420 mm)
onderzeese flora
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 420 mm, b: 295 mm)
Tekstaffiche (h: 320 mm, b: 240 mm)
De kantoren in het bijgebouw van het ACLVB aan de Patijntestraat (h: 120 mm, b: 170 mm)
Betoging (h: 104 mm, b: 150 mm)
Vlnr. Guy Haaze, Jimmy Van Rumste, Bernard Noël, Willy Waldack, Florimond Maes, Remi De Waele (h: 140 mm, b: 240 mm)
Zicht op de tentoonstelling (h: 150 mm, b: 100 mm)
Portret (h: 300 mm, b: 240 mm)
Portret (h: 500 mm, b: 340 mm)
Portret (h: 600 mm, b: 460 mm)
8 foto's van de inhuldiging van een nieuw kantoor (h: 430 mm, b: 630 mm)
Erkentelijkheidsmedaille (h: 37 mm, b: 27 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 620 mm, b: 440 mm)
Beeldaffiche (h: 300 mm, b: 210 mm)
Beeldaffiche met portretfoto's van de kandidaten (h: 635 mm, b: 450 mm)
Beeldaffiche (h: 480 mm, b: 320 mm)
Beeldaffiche (h: 480 mm, b: 320 mm)
Beeldaffiche (h: 580 mm, b: 380 mm)
Beeldaffiche nav. campagne voor technische beroepen voor vrouwen (h: 600 mm, b: 345 mm)
Tekstaffiche nav. de sociale verkiezingen bij ACEC in 1953 (h: 725 mm, b: 540 mm)
Beeld- en tekstaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 595 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 430 mm)
Tekstaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 590 mm, b: 415 mm)
Tekstaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 590 mm, b: 415 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 430 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 580 mm, b: 425 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 595 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche nav. een campagne gericht tegen de hervorming van de pensioenwetgeving (h: 850 mm, b: 620 mm)
Tekstaffiche nav. een campagne gericht tegen de hervorming van de pensioenwetgeving (h: 850 mm, b: 620 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met kalender 1939
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 310 mm, b: 455 mm)
Tekstaffiche met eindejaarswensen (h: 450 mm, b: 320 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 880 mm, b: 630 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 217 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 308 (h: 460 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met informatie over de eindejaarspremie voor uitzendkrachten (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor seniorenvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 201 en 202.01 (h: 460 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 218 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 209 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 105 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 110 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een wervingscampagne bij jonge afgestudeerden (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met nieuwjaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Pin (h: 8 mm, b: 14 mm)
Beeldaffiche (h: 320 mm, b: 250 mm)
Beeldaffiche nav. actie ten voordele van de actie 'Kom op tegen kanker' (h: 300 mm, b: 210 mm)
Een man aan het werk in het archief (h: 238 mm, b: 177 mm)
Congres van de Liberale Vakbond, zicht op de deelnemers met Georges Schulié (2de van links op de 2de rij) (h: 105/98 mm, b: 147/141 mm)
Zicht op een betoging met deelnemers van liberale vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op een betoging met deelnemers van liberale vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op de tentoonstelling (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op de tentoonstelling (h: 150 mm, b: 100 mm)
Beeldaffiche (620 mm, b: 460 mm)
Beeldaffiche (h: 300 mm, b: 210 mm)
Beeldaffiche (h: 640 mm, b: 450 mm)
Beeldaffiche met portretfoto's van de kandidaten (h: 615 mm, b: 445 mm)
Tekstaffiche met aankondiging van een manifestatie (h: 580 mm, b: 440 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 430 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor opleidingen en arbeidsbegeleiding voor werkzoekenden (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jongeren (h: 585 mm, b: 410 mm)
TE VERWIJDEREN
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Tekstaffiche (h: 440 mm, b: 310 mm)
Tekstaffiche met een ledenwervingscampagne (h: 300 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een betoging in de non-profitsector (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor seniorvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 111 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 440 mm, 300 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 201 (h: 460 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne tegen homofobie (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor seniorvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 440 mm)
Beeldaffiche nav. de viering van 120 jaar liberaal syndicalisme (h: 800 mm, b: 570 mm)
Erkentelijkheidsplaket (h: 60 mm, b: 60 mm)
Erkentelijkheidsplaket (h: 85 mm, b: 85 mm)
Luchtfoto van de kustlijn van Middelkerke met het Casino (h: 210/195
4 foto’s van de bouw van nieuwe kantoren in de tuin van het ACLVB-gebouw aan de Albertlaan / Patijntestraat, Gent (h: 124/120 mm, b: 175/172 mm)
Groepsfoto van de medewerkers van ACLVB met op de 1ste rij Frans Pottie (hoofd van de Dienst Documentatie ACLVB) (links), Guy Haaze (voorzitter) (5de van links), Luk De Vos (nationaal secretaris) (1ste van rechts) (h: 126 mm, b: 180 mm)
Groepsfoto van personeel van ACLVB (?) met Alfons en Armand Colle en hun echtgenotes (h: 126/117 mm, b: 178/167 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 1200 mm, b: 800 mm)
Zicht op de zaal en op de deelnemers (h: 180 mm, b: 240 mm)
Zicht op een betoging met deelnemers van liberale vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op een betoging met deelnemers van liberale vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op de tentoonstelling (h: 100 mm, b: 150 mm)
Pin (h: 16 mm, b: 15 mm)
Beeldaffiche (h: 300 mm, b: 210 mm)
Beeldaffiche met portretfoto's van de kandidaten (h: 635 mm, b: 430 mm)
Beeldaffiche (h: 480 mm, b: 320 mm)
Pin (h: 15 mm, b: 25 mm)
Tekstaffiche nav. een campagne voor loonsverhoging voor hopplukkers (h: 650 mm, b: 500 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche met aankondiging van een betoging (h: 620 mm, b: 440 mm)
Tekstaffiche (h: 605 mm, b: 425 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 580 mm, b: 400 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne voor jonge werkzoekenden (h: 420 mm, b: 600 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeld- en tekstaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Tekstaffiche met eindejaarswensen (h: 420 mm, b: 300 mm)
Tekstaffiche met vakantiewensen (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 217 (h: 460 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 308 (h: 460 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 1120 mm, b: 800 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne rond jongerenvorming (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, 295 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 105 (h: 455 mm, 305 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 207 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 209 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen de spaarbanksector (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 440 , b: 300 mm)
Beeldaffiche (h: 440 mm, b: 300 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 110 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 124 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 308 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen de spaarbanksector (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 218 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne tegen homofobie (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Sfeerfoto tijdens een personeelsbijeenkomst (h: 120/119 mm, b: 172/169 mm)
Groepsfoto van het voorzitterspanel, met Paul Lamborelle in het midden (h: 120 mm, b: 165 mm)
Betoging van het Gemeenschappelijk vakbondsfront (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op een betoging met deelnemers van liberale vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op een betoging met deelnemers van liberale vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op de tentoonstelling (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op de tentoonstelling (h: 100 mm, b: 150 mm)
Portret (h: 560 mm, b: 450 mm)
Vlag (h: 930 mm, b: 1370 mm)
Beeldaffiche (h: 300 mm, b: 215 mm)
Beeldaffiche (h: 300 mm, b: 210 mm)
Beeldaffiche (h: 300 mm, b: 210 mm)
Tekstaffiche (h: 300 mm, b: 215 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van de voordeelgids (h: 630 mm, b: 450 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 420 mm, b: 590 mm)
Tekstaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 720 mm, b: 525 mm)
Beeldaffiche met kalender 1962 (h: 420 mm, b: 600 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 430 mm)
Beeldaffiche (h: 425 mm, b: 605 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 580 mm, b: 415 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 440 mm, b: 280 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeld- en tekstaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Tekstaffiche (h: 440 mm, b: 310 mm)
Tekstaffiche (h: 440 mm, b: 310 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 455 mm, b: 320 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een congres (h: 300 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een manifestatie (h: 410 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een betoging in de non-profitsector (h: 295 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 880 mm, b: 630 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne over arbeidsreglementen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne tegen de verlaging van betaald educatief verlof (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne rond betaald educatief verlof (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 111 (h: 460 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 226 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 207 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 420 mm, b: 590 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 590 mm, b: 420 mm)
Pin (h: 26 mm, b: 16 mm)
Betoging van het Gemeenschappelijk vakbondsfront (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op een betoging met deelnemers van liberale vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op de tentoonstelling (h: 100 mm, b: 150 mm)
Herdenkingsplaket (h: 60 mm, b: 60 mm)
Tekstaffiche (h: 920 m, b: 640 mm)
Pin (h: 12 mm, b: 12 mm)
Beeld- en tekstaffiche (h: 610 m, b: 430 mm)
Beeldaffiche (h: 610 mm, b: 445 mm)
Beeldaffiche (h: 580 mm, b: 380 mm)
Tekstaffiche met aankondiging van een vergadering (h: 730 mm, b: 550 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor seniorvakantie-uitkering (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 430 mm)
Beeld- en tekstaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 595 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Tekstaffiche (h: 300 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 420 mm, b: 300 mm)
Tekstaffiche met aankondiging van een bal (h: 400 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 300 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 415 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne inzake de verstrengde RVA-controle (h: 420 mm, b: 290 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne inzake de verstrengde RVA-controle (h: 420 mm, b: 290 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met eindejaarswensen (h: 295 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche met eindejaarswensen (h: 310 mm, b: 440 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 450 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met informatie over het sectorakkoord voedingsnijverheid 2007-2008 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 310 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 440 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van informatiesessies voor oudere werklozen (h: 425 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 116 (h: 460 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 118 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche met informatie over cursussen voor senioren (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 520 mm, b: 355 mm)
Tekstaffiche (h: 320 mm, b: 244 mm)
Foto van de achtergevel (aan Patijntjestraat) van het gebouw van de liberale vakbond in Gent (h: 122 mm, b: 170 mm)
Zicht op een betoging met deelnemers van socialistische, liberale en christelijke vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Zicht op een betoging met deelnemers van socialistische, liberale en christelijke vakbond (h: 100 mm, b: 150 mm)
Portret (h: 630 mm, b: 490 mm)
Beeldaffiche met informatie over voordeelgidsen (h: 630 mm, b: 450 mm)
Tekstaffiche (h: 295 mm, b: 210 mm)
Beeld- en tekstaffiche (h: 300 mm, b: 210 mm)
Tekstaffiche (h: 630 mm, b: 460 mm)
Beeldaffiche (h: 610 mm, b: 445 mm)
Beeldaffiche (h: 630 mm, b: 460 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne tegen de afdankingen bij Inbev (h: 595 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Tekstaffiche (h: 600 mm, b: 430 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 600 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne (h: 990 mm, b: 645 mm)
Tekstaffiche (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche (h: 310 mm, b: 455 mm)
Tekstaffiche (h: 440 mm, b: 310 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Tekstaffiche (h: 920 mm, b: 640 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een congres (h: 300 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor opleidingen en arbeidsbegeleiding voor werkzoekenden (h: 420 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 300 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met vakantiewensen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een colloquium (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een campagne voor jeugdvakantie-uitkering (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge afgestudeerden (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 214 (h: 460 mm, b: 305 mm)
Beeld- en tekstaffiche (h: 440 mm, b: 310 mm)
Beeld- en tekstaffiche met de gemaakte afspraken binnen Paritair Comité 116 (h: 455 mm, b: 305 mm)
Beeldaffiche (h: 440 mm, b: 300 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche (h: 420 mm, b: 295 mm)
Beeldaffiche nav. een ledenwervingscampagne bij jonge werkzoekenden (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 590 mm, b: 420 mm)
Beeldaffiche met aankondiging van een vergadering (h: 295 mm, b: 420 mm)
Vakantieverblijf in Blankenberge (h: 295 mm, b: 204 mm)
Stand van de Nationale Centrale der Liberale Vakbonden van België op de Wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel (h: 130/120 mm, b: 180/168 mm)
Foto van een schip op het kanaal Gent-Terneuzen (h: 243/238 mm, b: 180/175 mm)
Beeld- en tekstaffiche met oproep voor aandacht voor diversiteit binnen ondernemingen (h: 595 mm, b: 420 mm)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/1253830