Menu

Archief Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) / Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)

Archief Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) / Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)


Archief Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) / Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB) (archief nr. 50)
Periode1920-2014
Omvang en medium176,25 m / beelddocumenten
ArchiefvormerAlgemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) / Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB) (1920-...)
Lees meer
Bereik en inhoudHet archief bevat o.a. briefwisseling, omzendbrieven, persmededelingen, stukken betreffende congressen, boekhoudkundige stukken, stukken betreffende sociale verkiezingen en documentatiemappen.
Het geïnventariseerde gedeelte bestaat uit statuten, stukken m.b.t. de bestuurswerking, stukken m.b.t. overleg tussen de vakbond en de politiek, briefwisseling, stukken m.b.t. syndicale activiteiten, stukken m.b.t. de vertegenwoordiging van de ACLVB in internationale organisaties, stukken m.b.t. de documentatiedienst en enkele varia stukken.
ToegangenDeelinventaris (1920-1994) beschikbaar (archief raadpleegbaar met voorwaarden/beperkingen)
OrdeningHet historisch archief van de ACLVB werd door verschillende diensten gevormd en voor overdracht naar Liberas voornamelijk beheerd door de documentatiedienst van de vakbond. Doorheen de jaren ontstonden er verschillende klassementen en werden dossiers over diverse sociale thema's aangevuld met origineel archief van de vakbond. Voor de huidige deelinventaris werden vooral stukken ontsloten die nog zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke vorm waren bewaard. Waar toch documentatiedossiers van de vakbond werden ontsloten, werd dit aangegeven in de inventaris.
Voor de stukken m.b.t. de bestuurswerking werd het archief geordend volgens de organisatiestructuur zoals die in de meest recente statuten omschreven staat. Eventuele afwijkingen of oudere namen van bestuursorganen werden aangegeven in de inventaris. De meeste archiefbestanddelen zoals beschreven in de inventaris bevonden zich reeds in ringmappen of aparte omslagen. De originele ordening van de briefwisseling (op jaar, dan op volgnummer) werd behouden.
Voorwaarden voor raadplegingNeem voor raadpleging van het archief contact op met Liberas. Enkel het geïnventariseerde gedeelte is raadpleegbaar (met voorwaarden). Alle stukken onder het hoofdstuk "Briefwisseling" zijn raadpleegbaar mits ondertekening van een onderzoekscontract. De stukken onder het hoofdstuk "Internationale contacten van de ACLVB" en binnen de rubriek "Dossiers van de documentatiedienst van de ACLVB m.b.t. congressen van de UMOSBESL" zijn eveneens raadpleegbaar mits ondertekening van een onderzoekscontract. De rest van het archief is enkel na schriftelijke toestemming van de ACLVB en ondertekening van een onderzoekscontract raadpleegbaar. Lees onze disclaimer raadpleging van archieven.
Voorwaarden voor reproductieStandaardvoorwaarden, zie het leeszaalreglement.
Taal en schriftFrans, Nederlands / Standaardschrift
Fysieke kenmerken en technische vereistenPapier / Geen
VerwervingGeschonken door de ACLVB vanaf 1991.
Geschiedenis van het archiefHet (historisch) archief van de ACLVB werd via verschillende overdrachten overgebracht naar het Liberaal Archief - Liberas. Voor overdracht naar Liberas werd het archief meestal beheerd door de documentatiedienst van de vakbond. Zij bewaarden naast het archief ook een omvangrijke bibliotheek en hielden uitgebreide klassementen persknipsels bij, met de bedoeling de werking van de vakbond te ondersteunen. Na verloop van tijd raakten delen van het archief vermengd met documentatiedossiers waardoor het archief zeer verspreid raakte. Op een bepaald moment begon de documentatiedienst meer oog te hebben voor het eigen verleden van de organisatie en werden documentatiedossiers aangelegd over de geschiedenis van het (liberaal) syndicalisme. Daarnaast werden ook verschillende klassementen, plaatsingslijsten en inventarislijsten aangelegd door de documentatiedienst. Het archief van de ACLVB werd sinds jaar en dag bewaard op het secretariaat van de algemene centrale in het gebouw op de Koning Albertlaan te Gent.
SelectieGeen selecties uitgevoerd.
Bestaan en bewaarplaats van originelen Het persoonsarchief van Willy Waldack bevat stukken van de ACLVB-werking in Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi. Waldack werd aangesteld als verantwoordelijke op de hoofdzetel van de ACLVB voor de syndicale actie in Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi.
Het archief van Werknemerswelzijn bevat stukken m.b.t. de culturele werking van de ACLVB. Daarnaast bevat dit archief ook persoverzichten waarin de ACLVB ter sprake komt.
BeelddocumentenAffiche (398)
Foto (1324)
Kledij en textiel (9)
Medaille (11)
Object (43)
Plaket (2)
Postkaart (5)
Postzegel (2)
Tekeningen en prenten (2)
Video (40)
Vlag (6)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/1253830
  •  Hele toegang