Menu

Archiefcollectie petities van het Willemsfonds

Archiefcollectie petities van het Willemsfonds


Archiefcollectie petities van het Willemsfonds (archief nr. 1855)
Periode1860-1913
Bereik en inhoudHet archief van het Willemsfonds bevat o.a. een groot aantal petities. Het gaat om verzoekschriften zowel van het Algemeen Bestuur als van de afdelingen, gericht aan de nationale of plaatselijke overheden. Het Willemsfonds hield zich als culturele vereniging afzijdig van de rechtstreekse politiek maar het wilde wél mee vorm geven aan een Vlaams natiebewustzijn binnen België. Daarbij maakte het dankbaar gebruik van het petitierecht. Die milde vorm van protest was op zijn maat gesneden. Tussen 1860 en 1913 richtte het Algemeen Bestuur zich 171 keer tot de regering of de parlementsleden. De meeste verzoekschriften handelden over de taalwetgeving, vooral die van het onderwijs, een materie waarvoor het Willemsfonds zich bijzonder interesseerde.
Prof. dr. Harry Van Velthoven heeft in de studie “Tussen opportunisme en radicalisme. Het Willemsfonds en de Vlaamse kwestie in 171 petities (1860-1913)” de verzoekschriften thematisch samengebracht waardoor ook de langetermijnevolutie zichtbaar werd. Tevens werden ze gekaderd binnen een bredere context. Dat leverde vooral nieuwe gegevens op met betrekking tot de taalsituatie in het secundair rijksonderwijs.
Deze archiefcollectie bundelt de 171 petities van het Algemeen Bestuur van het Willemsfonds aan de nationale overheid, waarbij telkens de datum, de geadresseerde, de inhoud en de vindplaats binnen het Willemsfondsarchief wordt vermeld. De collectie petities vormt immers geen mooi afgebakend geheel binnen het archief van het Willemsfonds. Het bevat wel een map “Petities” maar deze bleek niet alle petities van het Algemeen Bestuur te bevatten. Verder onderzoek leidde naar de reeks briefwisseling en naar de jaarverslagen, die beide voor de periode 1851-1914 werden doorgenomen en nog een groot aantal petities opleverden.
In deze inventaris werd enkel de informatie over de petitie zelf opgenomen. Eventuele antwoorden, reacties of discussies komen hier niet aan bod. Wie dus meer informatie wenst over de context waarin een petitie tot stand kwam of de eventuele resultaten die ze opleverde, verwijzen we graag door naar de jaarverslagen en de briefwisseling.
Alle jaarverslagen werden gepubliceerd in ofwel de Verslagen, ofwel de Jaarboeken, ofwel het “Tijdschrift van het Willems-Fonds”.
ToegangenInventaris beschikbaar (archiefcollectie digitaal vrij raadpleegbaar)
OrdeningChronologisch.
Voorwaarden voor raadplegingDe archiefcollectie is digitaal vrij raadpleegbaar. Lees onze disclaimer raadpleging van archieven.
Voorwaarden voor reproductieStandaardvoorwaarden, zie het leeszaalreglement.
Taal en schriftNederlands / Standaardschrift
Fysieke kenmerken en technische vereistenDigitale collectie
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14404301
  •  Hele toegang (1855 Archiefcollectie petities van het Willemsfonds. Inventaris.)