Menu

II / 5.2.14. Dossier “Abortus”

Archief Archief Lucienne Herman-Michielsens (archief nr. 42)
Rubriek II. Openbaar leven en politieke carrière
II / 5. Stukken m.b.t. haar politiek/parlementair werk, vnl. als senator (per thema)
Lucienne Herman-Michielsens was actief als senator van 1977 tot 1991.De datering van de dossiers heeft zo veel mogelijk betrekking op de periode waarin een dossier gevormd werd (en dus niet noodzakelijk op alle mogelijk oudere documentaire stukken die er zich in bevinden). Brieven zijn meestal afkomstig van het PVV-fractiesecretariaat, collega-politici, drukkingsgroepen en geëngageerde particulieren.Sommige dossiers bevatten (kopieën van) stukken gevormd of ontvangen op het kabinet van minister van Justitie Herman Vanderpoorten, waar Lucienne Herman-Michielsens adjunct-kabinetschef was.De dossiers bevatten ook soms stukken van/aan Lucienne Herman-Michielsens als staatssecretaris.De dossiers werden zo veel mogelijk behouden zoals ze voor de inventarisatie in het archief aangetroffen werden. Daardoor komen mogelijk verschillende dossiers met dezelfde titel voor. Losse stukken die per onderwerp werden samengevoegd, worden beschreven als “stukken m.b.t.”.Aantekeningen zijn soms van Lucienne Herman-Michielsens zelf en soms van haar medewerkster Annick Delcourt.

II / 5.2. Abortus en anticonceptie
 
II / 5.2.14. Dossier “Abortus”
Datering 1988-1989
Omvang 5 pakken & 2 omslagen
Opmerkingen Bevat o.a. aantekeningen, brieven aan Lucienne Herman-Michielsens, parlementaire stukken (o.a. de tekst van het wetsvoorstel Herman-Michielsens/Truffaut, 6.3.1986 & 19.4.1988 en verslagen van vergaderingen van de commissie Justitie/Volksgezondheid en Leefmilieu), de tekst van een toespraak van Lucienne Herman-Michielsens (“Welke houvast biedt de huidige abortuswetgeving?”, 21.11.1988), de publicatie van de abortuswet van 3.4.1990 in het “Belgisch Staatsblad” (5.4.1990, fotokopie), diverse teksten/nota’s, persuittreksels.
 
Toegang Archief Lucienne Herman-Michielsens. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14627155