Menu

II / 5.50.14. Dossier m.b.t. de ziekteverzekering

Archief Archief Lucienne Herman-Michielsens (archief nr. 42)
Rubriek II. Openbaar leven en politieke carrière
II / 5. Stukken m.b.t. haar politiek/parlementair werk, vnl. als senator (per thema)
Lucienne Herman-Michielsens was actief als senator van 1977 tot 1991.De datering van de dossiers heeft zo veel mogelijk betrekking op de periode waarin een dossier gevormd werd (en dus niet noodzakelijk op alle mogelijk oudere documentaire stukken die er zich in bevinden). Brieven zijn meestal afkomstig van het PVV-fractiesecretariaat, collega-politici, drukkingsgroepen en geëngageerde particulieren.Sommige dossiers bevatten (kopieën van) stukken gevormd of ontvangen op het kabinet van minister van Justitie Herman Vanderpoorten, waar Lucienne Herman-Michielsens adjunct-kabinetschef was.De dossiers bevatten ook soms stukken van/aan Lucienne Herman-Michielsens als staatssecretaris.De dossiers werden zo veel mogelijk behouden zoals ze voor de inventarisatie in het archief aangetroffen werden. Daardoor komen mogelijk verschillende dossiers met dezelfde titel voor. Losse stukken die per onderwerp werden samengevoegd, worden beschreven als “stukken m.b.t.”.Aantekeningen zijn soms van Lucienne Herman-Michielsens zelf en soms van haar medewerkster Annick Delcourt.

II / 5.50. Sociale Zekerheid (ziekteverzekering, pensioenen e.a.)
 
II / 5.50.14. Dossier m.b.t. de ziekteverzekering
Datering 1989
Omvang 1 pak, 1 omslag & 4 delen
Opmerkingen Bevat o.a. een nota van het kabinet van de minister van Sociale Zaken aan de ministerraad, nota’s/verslagen van de “rondetafel over de ziekteverzekering”, rapporten van “Sesam-studies”. M.b.t. de evaluatie en hervorming van de ziekteverzekering. In het kader van de Senaatscommissies Volksgezondheid en Leefmilieu en Sociale Aangelegenheden.
 
Toegang Archief Lucienne Herman-Michielsens. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14628734