Menu

II / 5.61.2. Dossier m.b.t. de parlementaire parlementscommissies (Kamer en Senaat) m.b.t. wapenhandel

Archief Archief Lucienne Herman-Michielsens (archief nr. 42)
Rubriek II. Openbaar leven en politieke carrière
II / 5. Stukken m.b.t. haar politiek/parlementair werk, vnl. als senator (per thema)
Lucienne Herman-Michielsens was actief als senator van 1977 tot 1991.De datering van de dossiers heeft zo veel mogelijk betrekking op de periode waarin een dossier gevormd werd (en dus niet noodzakelijk op alle mogelijk oudere documentaire stukken die er zich in bevinden). Brieven zijn meestal afkomstig van het PVV-fractiesecretariaat, collega-politici, drukkingsgroepen en geëngageerde particulieren.Sommige dossiers bevatten (kopieën van) stukken gevormd of ontvangen op het kabinet van minister van Justitie Herman Vanderpoorten, waar Lucienne Herman-Michielsens adjunct-kabinetschef was.De dossiers bevatten ook soms stukken van/aan Lucienne Herman-Michielsens als staatssecretaris.De dossiers werden zo veel mogelijk behouden zoals ze voor de inventarisatie in het archief aangetroffen werden. Daardoor komen mogelijk verschillende dossiers met dezelfde titel voor. Losse stukken die per onderwerp werden samengevoegd, worden beschreven als “stukken m.b.t.”.Aantekeningen zijn soms van Lucienne Herman-Michielsens zelf en soms van haar medewerkster Annick Delcourt.

II / 5.61. Wapenhandel
 
II / 5.61.2. Dossier m.b.t. de parlementaire parlementscommissies (Kamer en Senaat) m.b.t. wapenhandel
Datering juni-oktober 1987
Omvang 5 pakken & 3 omslagen
Opmerkingen Bevat afschriften van brieven van minister van Financiën Mark Eyskens aan voorzitter van de Senaat Edward Leemans, persuittreksels (m.b.t. de commissie en wapenhandel) en fotokopieën van dossierstukken (p. 1-940). M.b.t. een onderzoek m.b.t. wapenhandel naar oorlogvoerende of embargolanden.
 
Toegang Archief Lucienne Herman-Michielsens. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14629453