Menu

II / 6.1.7. Brief van “politiek secretaris van de voorzitter” Guy Verhofstadt aan staatssecretaris Lucienne Herman-Michielsens m.b.t. “de vo...

Archief Archief Lucienne Herman-Michielsens (archief nr. 42)
Rubriek II. Openbaar leven en politieke carrière
II / 6. Stukken m.b.t. Lucienne Herman-Michielsens als staatssecretaris van de Vlaamse Gemeenschap (18.5.1980 - 7.10.1980)
Bevoegd voor de werking van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de teleonthaaldiensten, de integratie en het onthaal van migranten, het gehandicaptenbeleid, de jeugdbescherming, de sociale hulp aan (ex-) gedetineerden en de vorming in de peutertuinen.

II / 6.1. Algemene stukken
 
II / 6.1.7. Brief van “politiek secretaris van de voorzitter” Guy Verhofstadt aan staatssecretaris Lucienne Herman-Michielsens m.b.t. “de voorstellen die het VBO heeft naar voor gebracht met het oog op het herstel van het financieel evenwicht van de sociale zekerheid”
Datering 6.8.1980
Omvang 2 stukken
Opmerkingen Met een nota van het VBO (17.7.1980) in bijlage.
 
Toegang Archief Lucienne Herman-Michielsens. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14629528