Menu

II / 6.3.2.1. Dossier m.b.t. de “stadsvernieuwingscampagne”

Archief Archief Lucienne Herman-Michielsens (archief nr. 42)
Rubriek II. Openbaar leven en politieke carrière
II / 6. Stukken m.b.t. Lucienne Herman-Michielsens als staatssecretaris van de Vlaamse Gemeenschap (18.5.1980 - 7.10.1980)
Bevoegd voor de werking van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de teleonthaaldiensten, de integratie en het onthaal van migranten, het gehandicaptenbeleid, de jeugdbescherming, de sociale hulp aan (ex-) gedetineerden en de vorming in de peutertuinen.

II / 6.3. Thematische dossiers
II / 6.3.2. Niet genummerd dossier
 
II / 6.3.2.1. Dossier m.b.t. de “stadsvernieuwingscampagne”
Datering juni-september 1980
Omvang 1 pak
Opmerkingen Bevat uitnodigingen/agenda’s en verslagen van vergaderingen van de stuurgroep, het coördinatiecomité e.a. organen, diverse nota’s, aantekeningen, persuittreksels. [?] Rogge lid van het coördinatiecomité namens kabinet Lucienne Herman-Michielsens.
 
Toegang Archief Lucienne Herman-Michielsens. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14630039