Menu

15 Aan de minister van Openbaar Onderwijs Pierre Van Humbeeck: reactie op het ontwerp tot herziening van de wet op het middelbaar onderwijs,...

Archief Archiefcollectie petities van het Willemsfonds (archief nr. 1855)
Rubriek Liberale regering Frère-Orban - Van Humbeeck (18.6.1878 - 10.6.1884)
 
15 Aan de minister van Openbaar Onderwijs Pierre Van Humbeeck: reactie op het ontwerp tot herziening van de wet op het middelbaar onderwijs, waarbij opgemerkt wordt dat weinig rekening gehouden werd met de door het Willemsfonds voorgestelde aanpassingen, zoals bv. het Nederlands als voertaal voor het onderwijs van de vakken Engels en Duits
Datering 4.4.1880
Opmerkingen Uit: “Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1880 (30e jaar)”, Gent, Willemsfonds, 1881, pp. 97-99.
 
Toegang Archiefcollectie petities van het Willemsfonds. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14728193