Menu

27. Aan de minister van Binnenlandse Zaken Gustave Rolin-Jaequemyns: dank voor de omzendbrief van de minister aan de Vlaamse provinciegouver...

Archief Archiefcollectie petities van het Willemsfonds (archief nr. 1855)
Rubriek Liberale regering Frère-Orban - Van Humbeeck (18.6.1878 - 10.6.1884)
 
27. Aan de minister van Binnenlandse Zaken Gustave Rolin-Jaequemyns: dank voor de omzendbrief van de minister aan de Vlaamse provinciegouverneurs met de vraag tot strikte naleving van de taalwet van 1878 inzake bestuurszaken door de provinciale overheden. Verzoek om in het departement van Binnenlandse Zaken het voorbeeld te geven door o.m. Nederlandstalige opschriften te verplichten. Verzoek om te bepalen dat de Nederlandstalige tekst van alle ministeriële mededelingen voor Vlaanderen ook een officiële tekst is, en aan te dringen bij de andere ministers om dit in hun departement eveneens als algemene regel in te voeren
Datering 28.6.1883
Opmerkingen Uit: Liberaal Archief, Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur, Map "Petities".
 
Toegang Archiefcollectie petities van het Willemsfonds. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14728289