Menu

80. Aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers: verzoek om het wetsontwerp, houdende bepalingen over het gebruik van het Nederlands in strafza...

Archief Archiefcollectie petities van het Willemsfonds (archief nr. 1855)
Rubriek Katholieke regering Beernaert (26.10.1884 - 17.3.1894)
 
80. Aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers: verzoek om het wetsontwerp, houdende bepalingen over het gebruik van het Nederlands in strafzaken voor het hof van beroep te Brussel, uit te breiden tot het hof van beroep te Luik, ofwel de provincie Limburg bij het grondgebied van het hof van beroep van Brussel te voegen. Verzoek om bij de vervolging van gerechtelijke ambtenaren wegens wanbedrijf, de betreffende taalwetgeving volledig toe te passen & verzoek om de bepalingen van de taalwet van 1889 betreffende strafzaken ook toe te passen voor tuchtzaken
Datering 4.4.1891
Opmerkingen Uit: Liberaal Archief, Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur, Map "Petities".
 
Toegang Archiefcollectie petities van het Willemsfonds. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14728723