Menu

OWF / B / 2.28.5049. Omzendbrief van Vlaamsgezinde maatschappijen aan de leden van de Kamer der Volksvertegenwoordigers

OWF / B / 2.28.5049. Omzendbrief van Vlaamsgezinde maatschappijen aan de leden van de Kamer der Volksvertegenwoordigers

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / B. Communicatie
De rubriek “communicatie” bevat vooral de grote reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling van de jaren 1860 tot 1975. Daarnaast bevat deze rubriek ook omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal. Voor nadere toegangen op de briefwisseling en de petities, zie de inleiding. Er bevinden zich ook nog heel wat brieven in andere delen van het archief (thematische dossiers, specifieke losse stukken, enz.). Zie daarvoor de andere onderdelen van deze inventaris.

OWF / B / 2. Inkomende brieven
Voor een goede conservatie werden de meeste originele banden losgemaakt en werden de brieven in kleinere aantallen zuurvrij verpakt. Enkele banden werden in de originele toestand bewaard als bewijsexemplaren.
Verzamelbeschrijving OWF / B / 2.28. , juli 1878 - december 1878, 6 omslagen
 
OWF / B / 2.28.5049. Omzendbrief van Vlaamsgezinde maatschappijen aan de leden van de Kamer der Volksvertegenwoordigers
Datering [1878]
Omvang 1 stuk
Opmerkingen Onderwerp: Manifest (van invloedhebbende liberalen en van) Vlaamsgezinde maatschappijen aan de Leden van de Kamer om de stemming der wet op het gebruik van het Nederlands in bestuurszaken te krijgen. Maatschappijen: Eendracht, met kenspreuk "in Vlaanderen Vlaamsch", voorzitter Edm. De Groote (Meulestede) & Geuzenbond, ondervoorzitter Aug. Michiels, gemeenteraad. (Antwerpen) & Gymnastischen Volkskring, voorzitter N. J. Cuperus, gemeenteraad. (Antwerpen) & Herbergiersbond, dd. voorzitter Frans Adams (Antwerpen) & Jonge Geuzenwacht, voorzitter F. Pasmans (Antwerpen) & Joost van den Vondelskring, voorzitter Frans De Buck (Antwerpen) & Klauwaartsgilde, de deken der gilde Frans Van Mullem (Brugge) & Koninklijke Maatschappij van Toneel- en Letterkunde de Vrije Kunst (Antwerpen) & Letter- en Tooneelkundige Maatschappij: Vermaak en Verbroedering, voorzitter J. Th. Stassen(Diest) & letterkundige Maatschappij: de Lischbloem, voorzitter F. Van Den Brande (Mechelen) & Liberale Associatie, voorzitter Bergmann (Lier) & Liberale en Grondwettelijke Associatie van het arrondissement, voorzitter Eijerman, oud burgemeester (Dendermonde) & Liberale Maatschappij, voorzitter Ph. Bogaerds (Gent) & Liberalen Kring Onder Ons, voorzitter F. Veyrière, zoon (Antwerpen) & Liberalen Strijdersbond, voorzitter H. Pierré (Borgerhout) & Liberalen Vlaamschen Bond, dd. voorzitter F. Markelbach (Antwerpen) & Maatschappij de Vlaamsche Leeuw, voorzitter F. Vermeulen (Brussel) & Maatschappij tot bevordering van Nijverheid en Wetenschappen, voorzitter C. Imbrouck (Gent) & Maatschappij van Rhetorica: Eikels worden boomen, voorzitter E. F. Van Waesberghe (Eeklo) & Maatschappij van Tooneel- en Letterkunde: Kunstliefde, voorzitter Fr. De Busschere (Brugge) & Maatschappij: De Burgerkring, voorzitter Reychler (Sint-Niklaas) & Maatschappij: Hoop in de Toekomst, voorzitter J. Marion, gemeenteraad. (Oostende) & Maatschappij: Roos en Eikel, ondervoorzitter Alexander Joos (Leuven) & Maatschappij: Vlamingen Vooruit!, ondervoorzitter Frans Bolsaie(Leuven) & Mertens-Vereeniging, voorzitter G. Haegens (Antwerpen) & Nederduitschen Bond, voorzitter Frans Ramlot (Dendermonde) & Onderrichtersbond, algemeen secretaris Charles Buls (Brussel) & Onderrichtersbond, voorzitter Victor Lynen (Antwerpen) & Rederijkamer de Olijftak, voorzitter Em. Rosseels (Antwerpen) & Rederijkamer de Violiere voorzitter Arthur De Landtsheere (Antwerpen) & Sint-Lucasgilde, voorzitter Jos. De Becker (Antwerpen) & Toneelmaatschappij Hoop en Liefde, secretaris H. Krick (Antwerpen) & Toon-, Letter- en Tooneelkundige Maatschappij; de Tony's vrienden, voorzitter Edw. Van Engelen (Lier) & Tooneelmaatschappij: de Vlaamschgezinden, voorzitter Frans Mispreuve (Zingem) & Van Maerlantskring, secretaris Ernst Van Der Ven (Antwerpen) & Veldbloem, voorzitter X. Havermans (Brussel) & Vereenigde Vlamingen van Schaarbeek, voorzitter Edw. Meses (Schaarbeek) & Vlaamsche Liberale Vereeniging, secretaris Alf. Prayon-Van Zuylen (Gent) & Volksbibliotheek, bestuursleden G. Busschots, E. Van Ballaer, dr. N. T. Van Broeckhoven (Turnhout) & Volksbond, voorzitter Jaak Veders, provincieraad. (Antwerpen) & Vooruitstrevers, voorzitter Cl. Coveliers (Berchem) & Ware van Duyse's vrienden, voorzitter De Breyne-Dubois (Diksmuide) & Ware Vrienden, secretaris Winand Klock (Hasselt) & Zangmaatschappij: Willem de Mol, voorzitter H. Schepmans (Lier) & algemeen bestuur van het Willemsfonds, E. Degerickx (Gent) & Kunstgenootschap, voorzitter Alfons Willems (Brussel) & Liberaal Schoolcomiteit, voorzitter De Wael, oud schepen (Dendermonde) & Onderwijzers-Gezelschap, voorzitter J. B. Mariën (Antwerpen) & Studenten-Genootschap: 't Zal wel gaan, voorzitter Isidoor Van Dooselaere (Gent) & van Crombrugghe's Genootschap, voorzitter J. Van Renterghem (Gent) & Van Duyse's Genootschap, voorzitter Vertongen-Goens (Dendermonde) & Vlaamsch Verbond, voorzitter Ed. Van Der Heyde (Oostende) & Willemsfonds, voorzitter Henri Tant-Roels (Roeselare) & Willemsfonds, voorzitter Lodewijk Verspieren (Oudenaarde) & Willemsfonds, bestuurslid Ch. De Meyere (Wetteren) & Willemsfonds, bestuurslid Jozef Mertens (Leuven) & Willemsfonds, ondervoorzitter J. Deny-Christaens (Gent) & Willemsfonds, secretaris Em. Coryn (Ledeberg) & Willemsfonds, secretaris Flor. Van der Ven (Antwerpen) & Willemsfonds, voorzitter Aug. Van Der Meersch (Brugge) & Willemsfonds, voorzitter Ed. Felhoen, advocaat (Kortrijk) & Willemsfonds, voorzitter F. Van Ham (Ninove) & Willemsfonds, voorzitter J. Inghels (Vilvoorde) & Willemsfonds, voorzitter J. Th. Stassen (Diest) & Willemsfonds, voorzitter Jul. Hoste (Brussel) & Willemsfonds, voorzitter L. Delpire (Lier) & Willemsfonds, voorzitter Pieter De Swarte (Nieuwpoort) & Willemsfonds, voorzitter Prosper Arents, advocaat (Aalst) & Willemsfonds, voorzitter Willem Geets (Mechelen) & Letter- en Toneelkundig gezelschap Voor taal en Vrijheid (Aalst)
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/14886240