Menu

OWF / B / 2.96.288. Brief van Frans Schoonjans (Tienen) aan Willemsfonds

OWF / B / 2.96.288. Brief van Frans Schoonjans (Tienen) aan Willemsfonds

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / B. Communicatie
De rubriek “communicatie” bevat vooral de grote reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling van de jaren 1860 tot 1975. Daarnaast bevat deze rubriek ook omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal. Voor nadere toegangen op de briefwisseling en de petities, zie de inleiding. Er bevinden zich ook nog heel wat brieven in andere delen van het archief (thematische dossiers, specifieke losse stukken, enz.). Zie daarvoor de andere onderdelen van deze inventaris.

OWF / B / 2. Inkomende brieven
Voor een goede conservatie werden de meeste originele banden losgemaakt en werden de brieven in kleinere aantallen zuurvrij verpakt. Enkele banden werden in de originele toestand bewaard als bewijsexemplaren.
Verzamelbeschrijving OWF / B / 2.96. , December 1896 - april 1897, 5 omslagen
 
OWF / B / 2.96.288. Brief van Frans Schoonjans (Tienen) aan Willemsfonds
Datering 25.3.1897
Omvang 1 stuk
Opmerkingen Onderwerp: Willemsfonds Tienen voorstel aan Algemene Vergadering: de volledige uitgave van de werken van P. Benoit en de middelen om onkosten te dekken, vraagt voorwaarden waaraan laureaten moeten voldoen om bekroond te worden, vraagt voorwaarden aankoop nieuwe portretten Vuylsteke en Benoit, Tijdschrift van het Willemsfonds onvolledig exemplaar.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17572490