Menu

OWF / A / 1.2.7. Benoemingsbesluit van de vernieuwde Raad van Beheer

OWF / A / 1.2.7. Benoemingsbesluit van de vernieuwde Raad van Beheer

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor “B. Communicatie”).

OWF / A / 1. Statuten en publicaties in het Belgisch Staatsblad
Zie ook de stukken m.b.t. de bestuurswerking onder nr. 2 en de briefwisseling in hoofdstuk B. Zie ook de Jaarboeken van het Willemsfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 1.2. Statuten van de vzw (°1934) en publicaties in het Belgisch Staatsblad
 
OWF / A / 1.2.7. Benoemingsbesluit van de vernieuwde Raad van Beheer
Datering 25.10.1936
Omvang 1 stuk
Opmerkingen Uittreksel uit het “Belgisch Staatsblad” van 28.11.1936. Bevat ook een rechtzetting uit het “Belgisch Staatsblad” van 5.12.1936.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17631916