Menu

OWF / A / 2.1.1.13. 7.1.1883

OWF / A / 2.1.1.13. 7.1.1883

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor “B. Communicatie”).

OWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
Zie ook de Jaarboeken van het Willemfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 2.1. Jaarverslagen en stukken m.b.t. de algemene vergaderingen
Jaarboeken en verslagen in brochurevorm bevatten regelmatig ook statuten en overzichten van bestuursleden. Voor jaarverslagen en verslagen van algemene vergaderingen, zie ook rubriek 2.2.2. Zie ook de archiefcollectie algemene vergaderingen.

OWF / A / 2.1.1. Dossiers per vergadering
 
OWF / A / 2.1.1.13. 7.1.1883
Datering *
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Extra algemene vergadering: “De Afdeelingen Antwerpen en Brussel hebben het Algemeen Bestuur […] verzocht eene Algemeene Vergadering bijeen te roepen met de volgende dagorde: Aan te wenden middelen om van de Wetgevende Kamers de stemming te bekomen van het wetsontwerp der Middensectie tot regeling van het gebruik van de Nederlandsche taal in het middelbaar onderwijs in de Vlaamsche gewesten.” Bevat: brief aan de afdelingsbesturen m.b.t. de stemgerechtigde afgevaardigden.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17632076