Menu

OWF / A / 2.1.1.41. 30.10.1938

OWF / A / 2.1.1.41. 30.10.1938

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financile stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor B. Communicatie).

OWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
Zie ook de Jaarboeken van het Willemfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 2.1. Jaarverslagen en stukken m.b.t. de algemene vergaderingen
Jaarboeken en verslagen in brochurevorm bevatten regelmatig ook statuten en overzichten van bestuursleden. Voor jaarverslagen en verslagen van algemene vergaderingen, zie ook rubriek 2.2.2. Zie ook de archiefcollectie algemene vergaderingen.

OWF / A / 2.1.1. Dossiers per vergadering
OWF / A / 2.1.1.41. 30.10.1938
Datering *
Omvang 1 omslag & 1 pak
Opmerkingen Bevat: uitnodiging met agenda en jaarrekening 1937/1938, verslag van de vergadering in Het Laatste Nieuws, La Flandre Librale en [?], proefdruk brochure Algemeene Grondslagen van het Willems-Fonds (uitgave 1938), met begeleidende brief, begroting 1938/1939, lijst van deelnemers aan het banket, diverse teksten van toespraken, diverse briefwisseling (o.a. met sprekers, leden en nieuw benoemde leden van het Algemeen Bestuur).
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17632316