Menu

OWF / A / 2.1.1.42. 29.10.1939

OWF / A / 2.1.1.42. 29.10.1939

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor “B. Communicatie”).

OWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
Zie ook de Jaarboeken van het Willemfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 2.1. Jaarverslagen en stukken m.b.t. de algemene vergaderingen
Jaarboeken en verslagen in brochurevorm bevatten regelmatig ook statuten en overzichten van bestuursleden. Voor jaarverslagen en verslagen van algemene vergaderingen, zie ook rubriek 2.2.2. Zie ook de archiefcollectie algemene vergaderingen.

OWF / A / 2.1.1. Dossiers per vergadering
 
OWF / A / 2.1.1.42. 29.10.1939
Datering *
Omvang 1 omslag & 1 pak
Opmerkingen Bevat: uitnodiging met agenda en jaarrekening 1938/1939, lijst van de stemgerechtigde afgevaardigden van de afdelingen, brochure met de toespraken uitgesproken op de algemene vergadering, diverse teksten van toespraken, vademecum van het Willemsfonds (uitgave 1939), diverse briefwisseling (o.a. met leden, nieuw benoemde leden van het Algemeen Bestuur, sprekers), menu e.a. stukken m.b.t. het banket, verslag van de vergadering in “La Flandre Libérale”.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17632324