Menu

OWF / A / 2.1.1.44. 28.10.1945

OWF / A / 2.1.1.44. 28.10.1945

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor “B. Communicatie”).

OWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
Zie ook de Jaarboeken van het Willemfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 2.1. Jaarverslagen en stukken m.b.t. de algemene vergaderingen
Jaarboeken en verslagen in brochurevorm bevatten regelmatig ook statuten en overzichten van bestuursleden. Voor jaarverslagen en verslagen van algemene vergaderingen, zie ook rubriek 2.2.2. Zie ook de archiefcollectie algemene vergaderingen.

OWF / A / 2.1.1. Dossiers per vergadering
 
OWF / A / 2.1.1.44. 28.10.1945
Datering *
Omvang 1 pak
Opmerkingen Bevat:uitnodiging met agenda, agenda, teksten van radiotoespraken (o.a. Oscar Van Hauwaert/Hans Van Werveke), tekst van een “interview afgenomen door den heer H. Van de Vijver, Radioreporter, van den heer Prof. Dr. Hans Van Werveke, algemeen onder-voorzitter van het Willems-Fonds” (27.10.1945), tekst van de toespraak van voorzitter Oscar Van Hauwaert, briefwisseling, tekst “Democratische beginselen” door Albert Claes e.a. teksten, “motie” (hulde van trouw) van het Algemeen Bestuur aan de koning, verslag van de vergadering in “La Flandre Libérale” van 31.10.1945. Eerste algemene vergadering na de oorlog.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17632341