Menu

OWF / A / 2.1.1.58. 28.4.1963

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor “B. Communicatie”).

OWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
Zie ook de Jaarboeken van het Willemfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 2.1. Jaarverslagen en stukken m.b.t. de algemene vergaderingen
Jaarboeken en verslagen in brochurevorm bevatten regelmatig ook statuten en overzichten van bestuursleden. Voor jaarverslagen en verslagen van algemene vergaderingen, zie ook rubriek 2.2.2. Zie ook de archiefcollectie algemene vergaderingen.

OWF / A / 2.1.1. Dossiers per vergadering
 
OWF / A / 2.1.1.58. 28.4.1963
Datering *
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: uitnodiging met agenda, jaarverslag 1962-1963 door de secretaris, perstekst over het jaarverslag, “Willems-Fondsgroet uit Limburg, gebracht tijdens het eetmaal na de algemene vergadering van het Willems-Fonds te Gent op 28 april ’63 door J.C. Claessens, voorzitter van de afdeling Maaseik”, artikel “De Willemsfondsafdeling Maaseik bestaat tien jaar” (J.C. Claessens), briefwisseling m.b.t. sprekers, verslag van de vergadering in “Het Laatste Nieuws”.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17632461