Menu

OWF / A / 2.2.3.21. 29.1.1972

OWF / A / 2.2.3.21. 29.1.1972

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor “B. Communicatie”).

OWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
Zie ook de Jaarboeken van het Willemfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 2.2. Stukken m.b.t. het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan van het Willemsfonds werd tot begin 1966 “Algemeen Bestuur” genoemd. Vanaf dan gebruikte men de naam “Raad van Beheer”. Het “Dagelijks Bestuur” verwijst naar de kernbestuursgroep.

OWF / A / 2.2.3. Stukken m.b.t. vergaderingen van de Raad van Beheer 1965-1975
 
OWF / A / 2.2.3.21. 29.1.1972
Datering *
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: uitnodiging/agenda, verslag, bijlagen (verslag van de secretaris, stukken m.b.t. de samenstelling van de Raad van Beheer e.a. nota’s).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17633722