Menu

OWF / A / 2.4.2. Dossier “Het Willemsfonds in 1976” m.b.t. de veranderingen ten gevolge van het decreet van 4 juli 1975

OWF / A / 2.4.2. Dossier “Het Willemsfonds in 1976” m.b.t. de veranderingen ten gevolge van het decreet van 4 juli 1975

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor “B. Communicatie”).

OWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
Zie ook de Jaarboeken van het Willemfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 2.4. Stukken m.b.t. beleid en evaluatie van de werking
 
OWF / A / 2.4.2. Dossier “Het Willemsfonds in 1976” m.b.t. de veranderingen ten gevolge van het decreet van 4 juli 1975
Datering 1974-1975
Omvang 1 pak
Opmerkingen Diverse nota’s, analyses, financiële overzichten, (ontwerp)teksten van het decreet, … Zie ook bij de kadervorming onder hoofdstuk C., nr. 2.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17634058