Menu

OWF / C / 1.4.5. Stukken m.b.t. de premièrereeks van de film “Dood van een Non”

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / C. Het Willemsfonds als culturele vereniging
Hieronder vindt men de stukken m.b.t. de algemene culturele werking (congressen, vieringen, wedstrijden), m.b.t. het vormingswerk voor volwassenen, m.b.t. radio- en tv-uitzendingen en m.b.t. de bibliotheekwerking. Meer informatie kan zich ook bevinden in de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en in de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”).

OWF / C / 1. Algemene culturele werking
OWF / C / 1.4. Stukken m.b.t. andere initiatieven en activiteiten
 
OWF / C / 1.4.5. Stukken m.b.t. de premièrereeks van de film “Dood van een Non”
Datering 1975
Omvang 1 omslag
Opmerkingen O.a. aantekeningen (stand van zaken en vergaderingen), krantenartikel, affiche, … “Op verzoek van de Filmdienst van het ministerie van Nederlandse Cultuur heeft het Hoofdbestuur van het Willemsfonds, samen met de twee fondsen zijn medewerking toegezegd aan de organisatie van een reeks premières van de nieuwe Vlaamse filmproductie ‘Dood van een Non’”.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17638506