Menu

OWF / C / 4.1.14. Dossier “Enquête WF Bibliotheken ‘67”

OWF / C / 4.1.14. Dossier “Enquête WF Bibliotheken ‘67”

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / C. Het Willemsfonds als culturele vereniging
Hieronder vindt men de stukken m.b.t. de algemene culturele werking (congressen, vieringen, wedstrijden), m.b.t. het vormingswerk voor volwassenen, m.b.t. radio- en tv-uitzendingen en m.b.t. de bibliotheekwerking. Meer informatie kan zich ook bevinden in de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en in de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”).

OWF / C / 4. Bibliotheken
OWF / C / 4.1. Algemene stukken
 
OWF / C / 4.1.14. Dossier “Enquête WF Bibliotheken ‘67”
Datering 1967
Omvang 3 omslagen & 3 pakken
Opmerkingen Yvette Bracke, leerlinge van het Stedelijk Sociaal Instituut Gent, maakte haar scriptie over de Willemsfondsbibliotheken. Bevat briefwisseling, communicatie in het Kaderblad, rapport/scriptie van Yvette Bracke, ingevulde enquêteformulieren door de WF-bibliothecarissen.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17639102