Menu

OWF / D / 2.2.5. Dossier m.b.t. de verklaring tot herziening van de Grondwet (“Belgisch Staatsblad”, 17.4.1965)

OWF / D / 2.2.5. Dossier m.b.t. de verklaring tot herziening van de Grondwet (“Belgisch Staatsblad”, 17.4.1965)

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 2. Vlaamse Beweging
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.

OWF / D / 2.2. Thematische dossiers m.b.t. taalproblematiek
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.
 
OWF / D / 2.2.5. Dossier m.b.t. de verklaring tot herziening van de Grondwet (“Belgisch Staatsblad”, 17.4.1965)
Datering januari-februari 1965
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat het standpunt van het Willemsfonds t.o.v. de Vlaamse aspecten van de grondwetsherziening dd. februari 1965, briefwisseling en reacties van Frans Grootjans en Herman Vanderpoorten.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17639905