Menu

OWF / D / 2.2.6. Dossier m.b.t. het “5 novemberkomitee” en de betoging van 5.11.1967

OWF / D / 2.2.6. Dossier m.b.t. het “5 novemberkomitee” en de betoging van 5.11.1967

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 2. Vlaamse Beweging
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.

OWF / D / 2.2. Thematische dossiers m.b.t. taalproblematiek
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.
 
OWF / D / 2.2.6. Dossier m.b.t. het “5 novemberkomitee” en de betoging van 5.11.1967
Datering 1967-1968
Omvang 1 pak
Opmerkingen Het “5 novemberkomitee” werd opgericht in de schoot van het OVV. Bevat: diverse stukken m.b.t. de betoging en de oprichting en werking van het comité, briefwisseling e.a. stukken m.b.t. de positie van het Willemsfonds.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17639913