Menu

OWF / D / 2.2.7. Dossier m.b.t. de “spellingskwestie”

OWF / D / 2.2.7. Dossier m.b.t. de “spellingskwestie”

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 2. Vlaamse Beweging
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.

OWF / D / 2.2. Thematische dossiers m.b.t. taalproblematiek
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.
 
OWF / D / 2.2.7. Dossier m.b.t. de “spellingskwestie”
Datering 1971-1972
Omvang 1 pak
Opmerkingen Bevat: stukken m.b.t. de motie (23.2.1971) en resolutie (14.3.1972) van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde tegen de voorgenomen spellingswijziging, persknipsels en brochures m.b.t. de kwestie, motie van het Willemsfonds m.b.t. de spellingskwestie, 10.6.1972, briefwisseling van Adriaan Verhulst, o.a. met de Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx, april-juli 1972.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17639929