Menu

OWF / D / 2.3.1. Stukken m.b.t. culturele autonomie

OWF / D / 2.3.1. Stukken m.b.t. culturele autonomie

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 2. Vlaamse Beweging
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.

OWF / D / 2.3. Stukken m.b.t. de staatshervorming van 1970: ontstaan, gevolgen, reacties
 
OWF / D / 2.3.1. Stukken m.b.t. culturele autonomie
Datering 1965, 1968
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: “Memorandum betreffende de culturele autonomie” (Tekst van “JF.MB”), 24 maart 1965, Wetsvoorstel “tot oprichting van een Cultuurfonds” door R. Van Elslande e.a., 23.10.1968 en verwante teksten.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17639945