Menu

OWF / D / 2.3.2. Dossier m.b.t. het Algemeen Vlaams Congres in Brussel op 13.6.1971

OWF / D / 2.3.2. Dossier m.b.t. het Algemeen Vlaams Congres in Brussel op 13.6.1971

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 2. Vlaamse Beweging
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.

OWF / D / 2.3. Stukken m.b.t. de staatshervorming van 1970: ontstaan, gevolgen, reacties
 
OWF / D / 2.3.2. Dossier m.b.t. het Algemeen Vlaams Congres in Brussel op 13.6.1971
Datering *
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: congresdocumenten: resoluties van het OVV m.b.t. economische decentralisatie, onderwijs, Nederlandstalig cultuurleven te Brussel, taalwetgeving, subnationaliteit, demografie en bodembeleid, urgentieprogramma van het Algemeen Vlaams Congres betreffende het Nederlands cultuurleven in Brussel (met 6 bijlagen).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17639953