Menu

OWF / D / 2.3.3. Dossier m.b.t. de gewestvorming

OWF / D / 2.3.3. Dossier m.b.t. de gewestvorming

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 2. Vlaamse Beweging
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.

OWF / D / 2.3. Stukken m.b.t. de staatshervorming van 1970: ontstaan, gevolgen, reacties
 
OWF / D / 2.3.3. Dossier m.b.t. de gewestvorming
Datering 1973-1976
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: briefwisseling, teksten, omzendbrieven van OVV, VVB, Vlaams Comité voor Brussel, toespraak door senator Maurits Van Haegendoren (VU) (s.d.), moties van het Davidsfonds (18.5.1974) en het Vlaams Comité voor Brussel (5.6.1974), bijlage bij de regeringsverklaring van 12.6.1974, “Wetsontwerp tot oprichting van gewestelijke instellingen, in voorbereiding van de toepassing van artikel 107quater van de Grondwet” (Kamer BZ 1974 - stuk 194 nr. 1, de wet van 1 augustus 1974), persknipsel “De voorstellen tot staatshervorming roepen veel onbeantwoorde vragen op” (“De Nieuwe”, 15.10.1976).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17639961