Menu

OWF / D / 2.3.4. Stukken m.b.t. de begroting van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap

OWF / D / 2.3.4. Stukken m.b.t. de begroting van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 2. Vlaamse Beweging
Zie ook de stukken m.b.t. het thema onderwijs onder rubriek nr. 4.

OWF / D / 2.3. Stukken m.b.t. de staatshervorming van 1970: ontstaan, gevolgen, reacties
 
OWF / D / 2.3.4. Stukken m.b.t. de begroting van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
Datering 1974-1976
Omvang 1 omslag & 3 pakken
Opmerkingen Bevat ook een “algemene beleidsnota inzake Nederlandse Cultuur” van minister Jos Chabert, 17.1.1974.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17639969