Menu

OWF / D / 4.3.2. Dossier m.b.t. het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO)

OWF / D / 4.3.2. Dossier m.b.t. het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO)

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 4. Onderwijs
OWF / D / 4.3. Stukken m.b.t. het middelbaar onderwijs
 
OWF / D / 4.3.2. Dossier m.b.t. het Vernieuwd Secundair Onderwijs (VSO)
Datering 1975
Omvang 2 pakken
Opmerkingen Bevat:briefwisseling met Herman De Croo, minister van Onderwijs, m.b.t. (zijn deelname aan) een Willemsfonds-tv-uitzending over het VSO, brochures (toegestuurde documentatie), “Verslag aan de parlementsleden over het Vernieuwd Secundair Onderwijs”, door Herman De Croo, minister van Onderwijs (25.3.1975), documentatiemap van het colloquium “Onderwijsvernieuwing”, georganiseerd door de Stichting Lodewijk de Raet (25.3.1975).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17640187