Menu

OWF / D / 4.5.2. Documentatie

OWF / D / 4.5.2. Documentatie

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 4. Onderwijs
OWF / D / 4.5. Stukken m.b.t. het onderwijs in Brussel
 
OWF / D / 4.5.2. Documentatie
Datering 1957, 1966-1968, s.d.
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: “Vraag van de heer Lahaye dd. 24 januari 1957” m.b.t. de aanstelling van Vlaamse en Franstalige regenten- en licentiaten-germanisten in de Brusselse athenea en rijksmiddelbare scholen (uit de “Parlementaire Handelingen”), brochures van het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur m.b.t. de taalregeling in het onderwijs, 1966-1968 (wet van 30 juli 1963), tekst van Georges Kint, socioloog, m.b.t. het onderwijsbeleid in het Brusselse, s.d. (handschrift, 8 p.).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17640226