Menu

OWF / D / 6.1.2. Dossier m.b.t. de studie van Paul Monsaert “Integratie Noord-Zuid. Sociografisch onderzoek naar het verenigingsleven in de ...

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking werden hieronder samengebracht: Vlaamse Beweging, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs en cultuurbeleid. Informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere rubrieken. We verwijzen o.m. naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”). De congresdossiers (onder “C. Het Willemsfonds als culturele vereniging”) kunnen eveneens nuttige informatie bevatten. De aangelegde dossiers betreffen niet noodzakelijk enkel eigen initiatieven van het Willemsfonds.

OWF / D / 6. Noord-Zuidintegratie
Inzet voor de culturele integratie met Nederland.

OWF / D / 6.1. Algemene stukken
 
OWF / D / 6.1.2. Dossier m.b.t. de studie van Paul Monsaert “Integratie Noord-Zuid. Sociografisch onderzoek naar het verenigingsleven in de grensstreek Brugge-Eeklo-St.Niklaas en Zeeuws-Vlaanderen”
Datering 1972-1975
Omvang 1 pak & 1 omslag
Opmerkingen Bevat: de studie zelf (s.d.), diverse rapporten m.b.t. de studie (1972-1973 & s.d.), briefwisseling van het Willemsfonds m.b.t. de financiering van de studie (1974-1975). De studie zelf is raadpleegbaar. De rapporten en de briefwisseling zijn niet raadpleegbaar.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17640342