Menu

OWF / E / 1.5.2. Manuscripten van “Oude Vlaamsche Schoolboeken” door H.N. van Kalken, “eere-leeraar der normaalscholen van Brussel”

OWF / E / 1.5.2. Manuscripten van “Oude Vlaamsche Schoolboeken” door H.N. van Kalken, “eere-leeraar der normaalscholen van Brussel”

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / E. Het Willemsfonds als uitgever
Deze rubriek omvat de stukken die betrekking hebben op de activiteiten van het Willemsfonds als uitgever van boeken, brochures, lieduitgaven, tijdschriften (publicatiedossiers, financiële stukken, manuscripten, …). De publicaties zelf werden opgenomen in de bibliotheek en de tijdschriftencollectie van het Liberaal Archief. Net als voor de andere onderdelen verwijzen we ook door naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”), naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”) en naar de reeksen facturen (onder “A. Interne werking”).

OWF / E / 1. Boeken
Voor een overzicht van de uitgegeven boeken, zie de bibliografische lijsten.

OWF / E / 1.5. Publicatiedossiers, per titel (chronologisch)
De dossiers bevatten vnl. briefwisseling (voorbereiding, drukken, …), manuscripten/typoscripten, drukproeven, illustratiemateriaal.
 
OWF / E / 1.5.2. Manuscripten van “Oude Vlaamsche Schoolboeken” door H.N. van Kalken, “eere-leeraar der normaalscholen van Brussel”
Datering s.d.
Omvang 1 deel
Opmerkingen Handschrift. Bevat ook een kopie van de weigeringsbrief door het Algemeen Bestuur.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17640729