Menu

OWF / F / 2.1.10. Omzendbrief en vragenlijst aan de afdelingen, en ingevulde vragenlijsten door de afdelingen

OWF / F / 2.1.10. Omzendbrief en vragenlijst aan de afdelingen, en ingevulde vragenlijsten door de afdelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / F. Lokale werking
Naast enkele stukken m.b.t. de overkoepelende Provinciale Verbonden bevat dit onderdeel van het archief voornamelijk stukken m.b.t. de afdelingen. De eerste afdeling werd opgericht in 1868 en tot vandaag zijn er meer dan 200 afdelingen werkzaam geweest. Naast de correspondentie die de afdelingen met het Algemeen Bestuur voerden m.b.t. hun ledenadministratie, werking en activiteiten, waren zij ook verplicht om jaarlijks hun werkings- en financiële verslagen en ledenlijsten over te maken. Deze stukken werden per afdeling bijgehouden in afdelingsdossiers. Net als voor de andere onderdelen verwijzen we ook naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”).

OWF / F / 2. Stukken m.b.t. lokale afdelingen
Voor de afdelingsbibliotheken, zie ook onder hoofdstuk C., nr. 4.

OWF / F / 2.1. Algemene stukken
 
OWF / F / 2.1.10. Omzendbrief en vragenlijst aan de afdelingen, en ingevulde vragenlijsten door de afdelingen
Datering 1937-1938
Omvang 1 omslag
Opmerkingen O.a. over insignes voor de leden en het bestaan van Jeugdafdelingen.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17641307