Menu

OWF / F / 2.1.13. Dossier m.b.t. de vergoeding van oorlogsschade geleden door de afdelingen Kortrijk en Oostende

OWF / F / 2.1.13. Dossier m.b.t. de vergoeding van oorlogsschade geleden door de afdelingen Kortrijk en Oostende

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / F. Lokale werking
Naast enkele stukken m.b.t. de overkoepelende Provinciale Verbonden bevat dit onderdeel van het archief voornamelijk stukken m.b.t. de afdelingen. De eerste afdeling werd opgericht in 1868 en tot vandaag zijn er meer dan 200 afdelingen werkzaam geweest. Naast de correspondentie die de afdelingen met het Algemeen Bestuur voerden m.b.t. hun ledenadministratie, werking en activiteiten, waren zij ook verplicht om jaarlijks hun werkings- en financiële verslagen en ledenlijsten over te maken. Deze stukken werden per afdeling bijgehouden in afdelingsdossiers. Net als voor de andere onderdelen verwijzen we ook naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”).

OWF / F / 2. Stukken m.b.t. lokale afdelingen
Voor de afdelingsbibliotheken, zie ook onder hoofdstuk C., nr. 4.

OWF / F / 2.1. Algemene stukken
 
OWF / F / 2.1.13. Dossier m.b.t. de vergoeding van oorlogsschade geleden door de afdelingen Kortrijk en Oostende
Datering 1958-1965
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat vnl. briefwisseling met de afdelingen in kwestie en met het ministerie van Wederopbouw.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17641330