Menu

OWF / F / 2.5.57. Landen

OWF / F / 2.5.57. Landen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / F. Lokale werking
Naast enkele stukken m.b.t. de overkoepelende Provinciale Verbonden bevat dit onderdeel van het archief voornamelijk stukken m.b.t. de afdelingen. De eerste afdeling werd opgericht in 1868 en tot vandaag zijn er meer dan 200 afdelingen werkzaam geweest. Naast de correspondentie die de afdelingen met het Algemeen Bestuur voerden m.b.t. hun ledenadministratie, werking en activiteiten, waren zij ook verplicht om jaarlijks hun werkings- en financiële verslagen en ledenlijsten over te maken. Deze stukken werden per afdeling bijgehouden in afdelingsdossiers. Net als voor de andere onderdelen verwijzen we ook naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”).

OWF / F / 2. Stukken m.b.t. lokale afdelingen
Voor de afdelingsbibliotheken, zie ook onder hoofdstuk C., nr. 4.

OWF / F / 2.5. Werkingsverslagen, per afdeling
Deze dossiers bevatten stukken m.b.t. de werking van de afdelingen en de afdelingsbibliotheken. Hierin zitten de jaarverslagen aan het Algemeen Bestuur, aankondigingen (bewijsstukken) en briefwisseling m.b.t. de werking en de toestand van de afdeling. Voor de afdelingsbibliotheken, zie ook C. 4.2. & 4.3.
 
OWF / F / 2.5.57. Landen
Datering 1955, 1963, 1965
Omvang 1 omslag
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17642922