Menu

OWF / F / 2.9.1. Uitnodigingen, verslagen, aantekeningen, nota’s, briefwisseling, bewijsstukken en overzichten m.b.t. de aanvraag van toelag...

OWF / F / 2.9.1. Uitnodigingen, verslagen, aantekeningen, nota’s, briefwisseling, bewijsstukken en overzichten m.b.t. de aanvraag van toelag...

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / F. Lokale werking
Naast enkele stukken m.b.t. de overkoepelende Provinciale Verbonden bevat dit onderdeel van het archief voornamelijk stukken m.b.t. de afdelingen. De eerste afdeling werd opgericht in 1868 en tot vandaag zijn er meer dan 200 afdelingen werkzaam geweest. Naast de correspondentie die de afdelingen met het Algemeen Bestuur voerden m.b.t. hun ledenadministratie, werking en activiteiten, waren zij ook verplicht om jaarlijks hun werkings- en financiële verslagen en ledenlijsten over te maken. Deze stukken werden per afdeling bijgehouden in afdelingsdossiers. Net als voor de andere onderdelen verwijzen we ook naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”).

OWF / F / 2. Stukken m.b.t. lokale afdelingen
Voor de afdelingsbibliotheken, zie ook onder hoofdstuk C., nr. 4.

OWF / F / 2.9. Stukken m.b.t. het Solidariteitsfonds
Het Solidariteitsfonds stelde zich borg voor eventuele verliezen bij activiteiten van afdelingen. Het werd vanaf 1976 vervangen door een toelageregeling voor alle afdelingen.
 
OWF / F / 2.9.1. Uitnodigingen, verslagen, aantekeningen, nota’s, briefwisseling, bewijsstukken en overzichten m.b.t. de aanvraag van toelagen
Datering 1973
Omvang 1 pak & 1 omslag
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17643582