Menu

OWF / F / 4.2.2. Omzendbrief van Willemsfondsvoorzitter Hans Van Werveke, met in bijlage een nota m.b.t. “Het Nederlands in het secundair on...

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / F. Lokale werking
Naast enkele stukken m.b.t. de overkoepelende Provinciale Verbonden bevat dit onderdeel van het archief voornamelijk stukken m.b.t. de afdelingen. De eerste afdeling werd opgericht in 1868 en tot vandaag zijn er meer dan 200 afdelingen werkzaam geweest. Naast de correspondentie die de afdelingen met het Algemeen Bestuur voerden m.b.t. hun ledenadministratie, werking en activiteiten, waren zij ook verplicht om jaarlijks hun werkings- en financiële verslagen en ledenlijsten over te maken. Deze stukken werden per afdeling bijgehouden in afdelingsdossiers. Net als voor de andere onderdelen verwijzen we ook naar de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en naar de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”).

OWF / F / 4. Stukken m.b.t. de afdeling Willemsfonds Congo
OWF / F / 4.2. Briefwisseling
 
OWF / F / 4.2.2. Omzendbrief van Willemsfondsvoorzitter Hans Van Werveke, met in bijlage een nota m.b.t. “Het Nederlands in het secundair onderwijs voor inlanders in Belgisch-Congo”
Datering [1956]
Omvang 1 omslag
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17643603