Menu

OWF / G / 3.17.4. Dossiers m.b.t. de werking

OWF / G / 3.17.4. Dossiers m.b.t. de werking

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / G. Contacten met en deelname aan andere verenigingen en organisaties
Hier vindt men dossiers en losse stukken m.b.t. contacten met een hele reeks organisaties en verenigingen. Het spreekt voor zich dat men ook daarover informatie kan terugvinden in de andere rubrieken, zoals de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”).

OWG / G / 3. Stukken m.b.t. andere verenigingen en organisaties
OWF / G / 3.17. Kultuurraad voor Vlaanderen
 
OWF / G / 3.17.4. Dossiers m.b.t. de werking
Datering 1967-1968, 1969-1971, 1972, 1973
Omvang 2 pakken & 2 omslagen
Opmerkingen Bevatten: 1967-1968: agenda's en verslagen van vergaderingen (zowel van algemene vergaderingen als van commissievergaderingen), teksten, moties, nummers van het “Mededelingenblad” | 1969-1971: idem | 1972: verslagen van vergaderingen, jaarverslagen, begroting 1972 en 1973, standpunten en moties | 1973: verslagen van (algemene) vergaderingen, van commissievergaderingen, teksten.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17644391