Menu

OWF / G / 3.26.2. Dossier Noord-Zuid Conferentie “De participatie van het sociaal-cultureel werk aan het cultuurbeleid in Vlaanderen en Nede...

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / G. Contacten met en deelname aan andere verenigingen en organisaties
Hier vindt men dossiers en losse stukken m.b.t. contacten met een hele reeks organisaties en verenigingen. Het spreekt voor zich dat men ook daarover informatie kan terugvinden in de andere rubrieken, zoals de verslagen/verslagboeken van de verschillende bestuursorganen (onder “A. Interne werking”) en de algemene reeksen briefwisseling (onder “B. Communicatie”).

OWG / G / 3. Stukken m.b.t. andere verenigingen en organisaties
OWF / G / 3.26. Noord-Zuid Contactcentrum Volksontwikkeling(swerk in Verenigingsverband) (NZCV)
 
OWF / G / 3.26.2. Dossier Noord-Zuid Conferentie “De participatie van het sociaal-cultureel werk aan het cultuurbeleid in Vlaanderen en Nederland”, Dworp, 18 en 19.4.1975
Datering *
Omvang 2 pakken
Opmerkingen Bevat verslagen van vergaderingen, nota's, voorbereidende teksten, administratieve stukken, rapporten, …
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/17644679