Menu

4.3.3.

4.3.3.

Archief Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent) (archief nr. 9)
Rubriek 4. Briefwisseling
Zie voor de jaren 1986-1996 ook nrs. 2.4. en 2.5. Er bevindt zich ook briefwisseling bij de verschillende afdelingen. Zie hiervoor nr. 9.

4.3. Inkomende en uitgaande brieven
 
4.3.3.
Datering 24.12.1858 - 17.12.1859
Omvang 1 band
Opmerkingen Bevat o.a. ook: stukken m.b.t. de bestuursverkiezingen van 26.12.1858, “staet der kas” op 31.12.1858 en 1.7.1859, “Gewijzigd reglement” (geannoteerd, 1859), “verslag der algemeene zitting van 11 april 1859”, “staet der kas op 1 july 1859”, lijst m.b.t. de uitleen van boeken (3.9.1859), krantenknipsels n.a.v. overlijdens. Bewaring: grote formaten.
 
Toegang Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent). Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/19175294
  •  Deelbeschrijvingen