Menu

4.3.4.

4.3.4.

Archief Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent) (archief nr. 9)
Rubriek 4. Briefwisseling
Zie voor de jaren 1986-1996 ook nrs. 2.4. en 2.5. Er bevindt zich ook briefwisseling bij de verschillende afdelingen. Zie hiervoor nr. 9.

4.3. Inkomende en uitgaande brieven
 
4.3.4.
Datering 24.12.1859 - 31.12.1860
Omvang 1 band
Opmerkingen Bevat o.a. ook: stukken m.b.t. de bestuursverkiezingen van 11.12.1859 & 2.7.1860, stukken m.b.t. de betaling van lidgelden en het uitlenen van boeken, bewijs van inbrenging van boeken, aankondigingen van activiteiten, “verslag der kommissie tot onderzoek der lokaalverbetering” (3.8.1860). Bewaring: grote formaten.
 
Toegang Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent). Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/19175304
  •  Deelbeschrijvingen