Menu

2.2.1.1.

2.2.1.1.

Archief Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent) (archief nr. 9)
Rubriek 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
De dossiers in de nrs. 2.4. en 2.5 bevatten divers materiaal m.b.t. de bestuurswerking voor de jaren 1986-1996.

2.2. Stukken m.b.t. de algemene vergaderingen
2.2.1. Verslagboeken
Bevat zowel verslagen van de gewone algemene vergaderingen als van de jaarlijkse en de buitengewone.
 
2.2.1.1.
Datering 29.8.1857 - 19.1.1862, 29.1.1872 - 26.1.1879
Omvang 1 deel
Opmerkingen Bevat ook: het verslag van de oprichting, het verslag van de bestuursverkiezing van 26.12.1858, “Verslagen der zittingen van de ballotering commissie” (5.6.1859 - 7.8.1859 | deel om te draaien).
 
Toegang Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent). Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/19181709