Menu

3.1.4. Verslagboek van de aanvaardingscommissie

3.1.4. Verslagboek van de aanvaardingscommissie

Archief Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent) (archief nr. 9)
Rubriek 3. Stukken m.b.t. de ledenadministratie
Zie voor de jaren 1986-1996 ook nrs. 2.4. en 2.5. Zie ook nr. 5.4.

3.1. Stukken m.b.t. de aanvaarding van nieuwe leden
Zie ook de briefwisseling (nr. 4.3.). Zie ook nr. 5.4. (voordrachtfiches nieuwe leden aanwezig voor bepaalde jaren).
 
3.1.4. Verslagboek van de aanvaardingscommissie
Datering 2.1.1860 - 4.3.1877
Omvang 1 deel
Opmerkingen Bevat ook (achterkant) afschriften van uitgaande brieven (van de commissie), 5.2.1860 - 6.10.1876.
 
Toegang Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent). Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/19182656