Menu

9.19.4. Lijst van intekenaars voor de leningen van 1892 en 1907

9.19.4. Lijst van intekenaars voor de leningen van 1892 en 1907

Archief Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent) (archief nr. 9)
Rubriek 9. Stukken m.b.t. de afdelingen
Voor verslagen over de werking van de afdelingen, zie ook de jaarverslagen, nr. 2.1. Ook onder andere rubrieken (briefwisseling, financiën, …) zijn regelmatig stukken m.b.t. de verschillende afdelingen terug te vinden.

9.19. Spaarfonds
 
9.19.4. Lijst van intekenaars voor de leningen van 1892 en 1907
Datering *
Omvang 1 deel
Opmerkingen Bevat ook losse stukken (o.a. brieven, aantekeningen, …) m.b.t. die leningen.
 
Toegang Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent). Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/19189314