Menu

9.25.11.3.1. Tijdschriften

9.25.11.3.1. Tijdschriften

Archief Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent) (archief nr. 9)
Rubriek 9. Stukken m.b.t. de afdelingen
Voor verslagen over de werking van de afdelingen, zie ook de jaarverslagen, nr. 2.1. Ook onder andere rubrieken (briefwisseling, financiën, …) zijn regelmatig stukken m.b.t. de verschillende afdelingen terug te vinden.

9.25. Toneelafdeling
Zie ook de foto’s, nr. 14.

9.25.11. Stukken afkomstig van andere organisaties
9.25.11.3. Nationaal Toneelverbond
 
9.25.11.3.1. Tijdschriften
Datering 1936-1972
Omvang 1 pak
Opmerkingen “Het Nationaal Toneelverbond” (“Officieel orgaan van het Verbond der Vlaamsche Toneelkringen van België”): 15.5.1936 (jg. 12, nr. 10), 15.11.1936 (jg. 12, nr. 21), 15.1.1937 (jg. 13, nr. 2), 1.3.1937 (jg. 13, nr. 5), 1.4.1939 (jg. 15, nr. 7), 15.4.1939 (jg. 15, nr. 8), juni-augustus 1966 (jg. 36, nr. 6-7-8) | “Hand in Hand voor het liefhebberstoneel, orgaan en mededelingsblad van het Koninklijk Nationaal Toneelverbond Oost-Vlaanderen”: juli-augustus 1966 (jg. 5), september-oktober 1968 (jg. 7), november-december 1968 (jg. 7), januari-februari 1971 (jg. 10), mei-juni 1971 (jg. 10), juli-augustus 1971 (jg. 10), september 1971 (jg. 10), maart-april 1972 (jg. 11), mei-juni 1972 (jg. 11).
 
Toegang Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent). Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/19190539