Menu

9.28.blanco Verslag aan het bestuur over de toestand van de zangafdeling

9.28.blanco Verslag aan het bestuur over de toestand van de zangafdeling

Archief Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent) (archief nr. 9)
Rubriek 9. Stukken m.b.t. de afdelingen
Voor verslagen over de werking van de afdelingen, zie ook de jaarverslagen, nr. 2.1. Ook onder andere rubrieken (briefwisseling, financiën, …) zijn regelmatig stukken m.b.t. de verschillende afdelingen terug te vinden.

9.28. Zangafdeling
 
9.28.blanco Verslag aan het bestuur over de toestand van de zangafdeling
Datering [1866-1867]
Opmerkingen Zie nr. 4.3.9. (Inkomende en uitgaande brieven).
 
Toegang Archief Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent). Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/19190825